Legale info

Willems & Van Neck is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma, met maatschappelijke zetel te 9300 AALST,
Esplanadeplein 10.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nr. 0 472 240 144.

Het kantoor werkt onder de benaming “Interius advocaten”. “Interius”
werd als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.