Home

Wanbetalers zijn een kanker voor bedrijven en dikwijls zelfs de oorzaak van een faling.

Daarom is het zeer belangrijk om een gestroomlijnd incassoproces op punt te zetten zodat openstaande vorderingen tot een minimum beperkt worden en snel gerecupereerd worden. Hierdoor verbetert uw cashflow en komen er meer vrije middelen.

Indien debiteuren niet vrijwillig betalen na tevergeefs aangemaand te zijn, dient u, liefst zo snel mogelijk, een beroep te doen op een externe partner.

Interius is al jarenlang een specialist in incasso voor bedrijven en bracht talrijke zaken tot een goed einde voor de meest diverse klanten en dit tegen zowel debiteuren-handelaars, debiteuren-consumenten als overheden.

Eens u beslist het incasso uit handen te geven, kunnen wij dit van a tot z voor u verzorgen, van de minnelijke fase tot de procedure voor de rechtbank en de uiteindelijke inning.

Als advocaat kunnen wij, en dit onderscheidt ons van de andere spelers op de markt, bovendien optreden voor alle rechtbanken in België en via ons uitgebreid netwerk brengen wij ook internationaal incasso tot een goed einde. Wij werken samen met deurwaarders over heel België.

Via ons online systeem verloopt uw incasso vlot, geautomatiseerd, en kan u op elk moment de stand van uw dossiers bekijken. Het enige wat u nodig heeft is een gebruikersnaam en een wachtwoord. Eens ingelogd, kan u snel en eenvoudig nieuwe dossiers inbrengen, de stand van de bestaande dossiers bekijken, berichten achterlaten, …

Niettegenstaande een doorgedreven informatisering, staat het persoonlijk contact met de klant centraal. Elke stap in het incassoproces wordt besproken, waarvoor professionele medewerkers tot uw dienst staan.

Wij werken voor elke klant een op maat gesneden debiteurenstrategie uit, waarbij ook een redelijke en transparante vergoeding wordt overeengekomen. De werkwijze en de vergoeding wordt vastgelegd in een duidelijke, beknopte overeenkomst.